Památník holocaustu
Romů a Sintů v Letech u Písku

Architektonická soutěž 2020

Návrh památníků v areálu bývalého koncentračního táboru. Návrh vytváří okružní cestu poznání vedoucí přes optickou bariéru vstupního objektu přes stísněný prostor věže utrpení v místě bývalého táboru až k areálu pohřebiště věznů, kde budou na památku zobrazené jména zde pohřebených obětí. Návrh pracuje tématikou postupného zarůstání stop nedůstojně umístěného vepřína. Konstrukční materiál nových prvků, vstupního objektu, věže utrpení a kříže, je betonu jehož plnivo tvoří barevné skleněné střepy přibližující pietní kulturu Romů a Sintů.

spolu s RadaArchitekti s.r.o.