Mateřská školka Vokovice

Architektonická soutěž 2020

Návrh novostavby mateřské školy o pro čtyři třídy jako doplnění školního areálu na Praze 6. Vertikální hmota má nerovnoměrně odskočené prvky, ze kterých vznikají kryté venkovní prostory a balkony, které jsou rozšířeným prostorem tříd. Pasivní budova pracuje s prvky ekologické výstavby jako je například fasádní kořenová čistička.

spolu s RadaArchitekti s.r.o.