Kulturní centrum Rožnov

Architektonická soutěž 2016

Návrh novostavby kulturního centra na místě stávajícího kina umisťuje oba požadované sály nad sebou a vytváří několikapatrové foyer v podobě průrvy mezi dvěma hmotami se zajímavým propojením s okolím. Uvolněný parter vytváří parkový prostor využitelný pro venkovní představení a přilehlou školu.

spolu s RadaArchitekti s.r.o.