Administrativní budova Lesy ČR

Architektonická soutěž 2016

"Tree Top Office"
Novostavba administrativní budovy v Hradci Královém

spolu s RadaArchitekti s.r.o.