Pavilon chirurgických oborů FN HK

Architektonická soutěž 2017

Architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů a rekonstrukce Bedrnova pavilonu

spolu s Adam Rujbr Architects s.r.o.