Národní telemedicínské centrum

Architektonická soutěž 2015

Návrh totální rekonstrukce a přestavby stávajících budov na centrum moderní medicíny v areálu fakultní nemocnice Olomouc.

spolu s RadaArchitekti s.r.o.